26 - 1 - 2020 | 15:12
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Đánh giá về trang web Nghiên cứu Biển Đông
Đánh giá về trang web Nghiên cứu Biển Đông

Đánh giá về trang web Nghiên cứu Biển Đông
Rất tốt
2204  65%
Khá
710  20.9%
Bình thường
277  8.2%
Kém
199  5.9%

Số người tham gia bình chọn  :  3390
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ bảy, 09 Tháng 1 2010 11:00
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 07 Tháng 1 2020 20:21

Ngôn ngữ