19 - 9 - 2020 | 18:55
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Đánh giá về trang web Nghiên cứu Biển Đông
Đánh giá về trang web Nghiên cứu Biển Đông

Đánh giá về trang web Nghiên cứu Biển Đông
Rất tốt
2216  65%
Khá
716  21%
Bình thường
278  8.2%
Kém
199  5.8%

Số người tham gia bình chọn  :  3409
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ bảy, 09 Tháng 1 2010 11:00
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ năm, 17 Tháng 9 2020 08:40

Ngôn ngữ