Khai mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 7 (Video)

Thứ hai, 23 Tháng 11 2015 15:41
In

Sáng ngày 23/11/2015, phiên Khai mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VII với chủ đề "Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển Khu vực" chính thực được bắt đầu. Hội thảo do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật Gia Việt Nam (VLA) đồng phối hợp tổ chức tại thành phố Vũng Tàu.

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: