28 - 5 - 2020 | 11:44
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tổng quan Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần 9

Email In PDF.

Chiều ngày 28/11/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau hai ngày làm việc, Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.